O Stowarzyszeniu
__________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

     Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie Chaber prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.). Naszym celem jest realizowanie zadań w sferze działań publicznych adresowanych do dzieci, młodzieży i wszystkich rodzin które potrzebują wsparcia oraz do osób starszych.

    Stowarzyszenie zawiązała grupa osób będących rodzinami zastępczymi lub współpracująca z tym środowiskiem oraz osoby starsze, które czują potrzebę pomocy wzajemnej.

W ramach działań na rzecz dzieci i młodzieży, prowadzimy od listopada 2011 roku świetlicę socjoterapeutyczną pod nazwa „Świetlica Chaberek”. Świetlica jest placówką niepubliczną wsparcia dziennego o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym. Specjalizuje się w opiece na dziećmi i młodzieżą z objawami nieprzystosowania społecznego, problemami w nauce, zagrożoną patologią.

    Wychodząc na przeciw potrzebom osób w wielu senioralnym stworzyliśmy klub aktywnego seniora - „Chabrowy Klub ASa”. W ramach klubu proponujemy różnego rodzaju zajęcia umożliwiające uczestnikom zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, nawiązywanie nowych kontaktów, wspólne spędzanie czasu na spotkaniach, organizowanych wycieczkach.

    O działaniach, które realizujemy w Stowarzyszeniu chcemy dowiecie się Państwo otwierając zakładki projektów - Świetlica oraz Klub Seniora

Zapraszamy do współpracy !!!

Zofia Lewińska i Grażyna Kucharska


__________________________________________________________________________

Chaber - KRS0000379220 | nr. konta 97 1020 1097 0000 7402 0208 7138