Strona główna

„Świetlica Socjoterapeutyczna "Chaberek" jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego o charakterze terapeutycznym.

Zapraszamy do nas młodzież i dzieci, które potrzebują wsparcia w rozwiązaniu problemów osobistych, rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych, mieszkające lub uczące się w dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Stowarzyszenie posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr PS-19/15 z dnia 30.06.2015 roku na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Świetlica socjoterapeutyczna "Chaberek" jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawa – Wydziału Sportu i Spraw Społecznych.


Warszawa

 

 


Oferujemy nieodpłatne zajęcia - od poniedziałku do piątku od godziny 13:00 do 19:00.

Co robimy w „Chaberku”?

  1. Zapewniamy pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, szkolnych.

  2. Organizujemy zajęcia specjalistyczne: zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia profilaktyczne, Trening Umiejętności Społecznych, terapia pedagogiczna, zajęcia relaksacyjne.

  3. Zapewniamy pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, tworzymy warunki do nauki własnej.

  4. Organizujemy zajęcia rozwijające pasje i talenty: zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, warsztaty filmowe.

  5. W czasie wolnym od nauki organizujemy wyjścia kulturalno-edukacyjne, wyjścia sportowo-rekreacyjne oraz wakacyjne wycieczki i kolonie.

  6. Organizujemy warsztaty rozwijające umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, a także konsultacje pedagogiczne dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.”