Strona główna
zima
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest nabywanie przez dzieci i młodzież kompetencji społecznych, emocjonalno - interpersonalnych, przydatnych w radzeniu sobie z problemami oraz służących rozwojowi osobistemu i społecznemu. Zajęcia dostarczają uczestnikom wiedzę o sobie i innych ludziach oraz pozwalają zrozumieć otaczający świat.

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

Zajęcia ekologiczne przybliżają uczestnikom zagadnienia dotyczące ekologii oraz ochrony środowiska.
Celem zajęć jest wykształcenie postaw proekologicznych u uczestników, szanujących środowisko oraz wpływających na przyszłość naszej planety.

zajęcia profilaktyczne

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Zajęcia profilaktyczne mają na celu wzmocnienie postawy asertywnej względem zażywania substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości ryzyka płynącego z zażywania tych substancji.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci potrzebujących wsparcia w nauce języka obcego, w tym przyswojeniu zasad gramatyki mówienia w języku angielskim poprzez gry, zabawy grupowe, wspólne śpiewanie piosenek.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Celem zajęć plastycznych jest pobudzanie kreatywności, poszerzanie wyobraźni, kształtowanie wrażliwości i odkrywanie talentów.
Na zajęciach poznajemy wiele technik, odkrywamy też własne sposoby wyrażanie siebie.

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

Zajęcia reedukacyjne mają na celu zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie i korygowania braków w nauce, pokonywanie trudności, zwiększanie pewności siebie, podwyższanie samooceny, koncentracji i samodyscypliny.
Opieramy się na kompensacji i korekcji, aby poprawić zaburzone obszary poprzez ich ćwiczenie.
Na zajęciach są również rozwiązywane zadania egzaminacyjne pod kątem egzaminu ósmoklasisty.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, ukierunkowane są na pracę ze światem emocji, wewnętrznych przeżyć, myśli, intencji, zachowań, przyszłości i kariery zawodowej.
Pracujemy za pomocą różnych metod oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Celem konsultacji psychologicznych jest wsparcie emocjonalne, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych, nabywanie poprzez modelowanie nowych zachowań, pozwalających na nawiązywanie prawidłowych relacji interpersonalnych.

WARSZTATY FILMOWE

WARSZTATY FILMOWE

Warsztaty filmowe mające na celu zwiększenie wrażliwości na przyswajane treści, rozwijanie empatii poprzez rozumienie doświadczeń postaci filmowych, a także poszerzenie wiedzy w zakresie różnorodności kultur oraz gatunków filmowych.

 
 
 

Świetlica Socjoterapeutyczna "Chaberek" jest finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach dotacji są finansowane zajęcia opiekuńczo-            wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.
 
 
 
 

Dzięki środkom Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej możemy zapewnić dzieciom zajęcia reedukacyjne oraz warsztaty rozwijające zainteresowania.

Z
adanie publiczne ,,Uśmiech jest tańszy niż prąd a daje więcej światła ‘’ jest  dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, realizowany w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.